Net als in de hele bevolking bestaat er ook bij meisjes met het Syndroom van Turner een scala aan intellectuele talenten. In het algemeen vallen meisjes met het Syndroom van Turner binnen het spectrum van normale intelligentie.

Sommige meisjes hebben echter specifieke leerproblemen die samenhangen met het syndroom van Turner. Deze hoeven niet ernstig te zijn maar zij kunnen erger worden, zodat er op school speciale hulp vereist is gericht op de specifieke leerproblemen van deze meisjes.

Andere meisjes met het Syndroom van Turner hebben helemaal geen leerproblemen en slagen voor al hun examens. Iedereen is anders en iedereen moet de grens van zijn of haar mogelijkheden kunnen bereiken, of die nou hoog of laag ligt.

Tegenwoordig is er meer inzicht in leerproblemen bij het Syndroom van Turner. Er is hulp beschikbaar en vaak hoeven ze alleen betere documentatie en begeleiding te hebben bij hun leerproblemen (remedial teaching).

Het kan ook goed zijn om een meisje met Syndroom van Turner te testen tegen de tijd dat ze naar school gaat, zodat je als ouder bent voorbereid welke problemen er te verwachten zijn.