CNF – Chronisch NierFalen

De mens heeft allerlei organen die van vitaal belang zijn om gezond te functioneren. Als zo’n orgaan niet goed werkt (faalt), heeft dat grote gevolgen voor de gezondheid. Er ontstaan dan beperkingen en men moet voortdurend rekening houden met de aandoening. Dit kan ook met de nieren gebeuren. We spreken dan van nierfalen of nierinsufficiëntie.

Nierziekten zijn er altijd geweest. Ook van sommige beroemdheden weten we dat ze een ernstige nierziekte hadden of hebben: van Mozart en Bart de Graaff tot politici, journalisten en coureurs van nu. Een deel van hen kreeg de nierziekte als kind, en had pas op latere leeftijd chronisch nierfalen (CNF). Het valt te betwijfelen of wetenschappers ooit met zekerheid zullen kunnen vaststellen of Mozart daadwerkelijk aan de gevolgen van een nierontsteking is gestorven. Maar één ding is wel zeker: als Mozart nu had geleefd, dan zou terminaal nierfalen geen vroegtijdig einde hebben gemaakt aan zijn geniale componeerwerk.

Gelukkig staat het onderzoek niet stil. Door ontdekkingen en uitvindingen zijn de diagnostiek en de niervervangende behandeling in de afgelopen 30 jaar enorm verbeterd. Tegenwoordig kunnen alle kinderen met nierfalen behandeld worden met dialyse en transplantatie. Transplantatiechirurgen krijgen steeds meer ervaring, er zijn nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld die afstoting tegengaan, en kinderartsen zijn zich gaan specialiseren, onder andere in nierziekten. Allemaal ontwikkelingen die mensen en kinderen met nierziekten betere kansen bieden.

Zeker als nieren het al op de kinderleeftijd laten afweten, zal dat grote gevolgen hebben voor de lichamelijke ontwikkeling, en dat kan weer consequenties hebben op psychisch gebied. Dit deel van de website is bedoeld om informatie te bieden en om onzekerheden weg te nemen. Hebt u na het lezen van deze website nog vragen, neemt u dan contact op met de arts die de nierziekte van uw kind behandelt.