Hoe om te gaan met zwangerschap en borstvoeding?
Wat te doen als ik last krijg van bijwerkingen?
Wat te doen als ik ziek ben?
Hoe te handelen als ik de injecties vergeten ben?
Wanneer zijn de effecten van de behandeling merkbaar?
Hoe lang gaat deze behandeling door?
Waar moet ik aan denken als ik op reis ga?

Hoe om te gaan met zwangerschap en borstvoeding?
Dierproeven zijn ontoereikend voor het vaststellen van effecten op de zwangerschap, ontwikkeling van de vrucht, de bevalling of de postnatale ontwikkeling. Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar over blootstelling aan groeihormoon tijdens de zwangerschap. Producten die somatropine (groeihormoon) bevatten worden daarom niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie toepassen.
Er zijn geen klinische studies uitgevoerd met producten die somatropine bevatten bij vrouwen die borstvoeding geven. Het is niet bekend of somatropine in humane melk wordt uitgescheiden.
Voorzichtigheid is daarom geboden wanneer producten die somatropine bevatten, worden toegediend bij vrouwen die borstvoeding geven.

Wat te doen als ik last krijg van bijwerkingen?
Sommige patiënten krijgen last van bijwerkingen. Bij bijwerkingen is het raadzaam uw behandelend arts te raadplegen.

Wat te doen als ik ziek ben?
Het ligt er aan hoe ziek u bent; verkoudheid en griep mogen u er niet van weerhouden uw dagelijkse groeihormooninjecties toe te dienen. Heeft u klachten van andere aard, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw behandelend arts.

Hoe te handelen als ik de injecties vergeten ben?
Het is verstandig om elke dag te injecteren, want daarmee bereikt u per slot van rekening de beste resultaten. Mocht u onverhoopt toch een avond vergeten zijn te injecteren, dan heeft dat geen direct gevolg voor uw behandeling. Het beste kunt u de volgende dag weer gewoon de normale hoeveelheid groeihormoon spuiten, dus niet de dubbele hoeveelheid.

Wanneer zijn de effecten van de behandeling merkbaar?
De effecten van de groeihormoonbehandeling zijn pas na 6 maanden goed merkbaar. De voorwaarde is wel dat u dagelijks injecteert.

Hoe lang gaat deze behandeling door?
Zoals u heeft gelezen, geeft de hypofyse gedurende uw hele leven groeihormoon af. Er is dus in principe sprake van een levenslange behandeling.

Waar moet ik aan denken als ik op reis ga?
Voor een optimale effectiviteit is het belangrijk dat u ook op vakantie doorgaat met de behandeling. Zorg ervoor dat u altijd de pen, de naaldjes en de juiste hoeveelheid groeihormoon meeneemt. Ook moet u ervoor zorgen dat het groeihormoon tijdens de reis en het verblijf op de juiste temperatuur blijft. Voor de reis kunt u gebruikmaken van een speciaal ontwikkeld koelboxje dat u via uw arts of verpleegkundige kunt krijgen. Als u met het vliegtuig reist, dient u het groeihormoon (koelboxje) in uw handbagage te bewaren want in de bagageruimte bevriest het. Let er met de wintersportvakantie dus ook op dat het groeihormoon tijdens de reis niet bevriest. Indien u naar het buitenland gaat, is het verstandig om te zorgen voor een medische verklaring waaruit blijkt dat u behandeld wordt met groeihormoon. Uw behandelend arts kan deze medische verklaring afgeven.