De mens maakt van bevruchting tot volwassenheid een enorme reeks van groei- en ontwikkelingsprocessen door, die niet of nauwelijks onder één noemer te brengen zijn. Elke levensfase heeft zijn eigen typische kenmerken, met ook zeer verschillende groeisnelheden. De volgorde van de groei- en ontwikkelingsprocessen is voor alle kinderen gelijk, maar de timing verschilt aanzienlijk van kind tot kind. Net zoals niet iedereen even lang is, vindt ook niet bij iedereen op dezelfde leeftijd een bepaalde ontwikkelingsfase plaats. Sommige kinderen doen er daarom langer over dan anderen om hun definitieve, volwassen lengte te bereiken. Om te kunnen bepalen of een kind op een bepaalde kalenderleeftijd groeiachterstand vertoont, moet de ontwikkelingsfase van het skelet worden bepaald. Lengtegroei wordt immers bepaald door het langer worden van botten (van benen, rug en hoofd). Meer over de skelet- of botleeftijd vindt u in het hoofdstuk Kalenderleeftijd en biologische leeftijd.