Om CNF te voorkomen of het erger worden zoveel mogelijk tegen te houden is het belangrijk om in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van eventuele erfelijke aandoeningen aan de nieren en de urinewegen, en bestaande nieraandoeningen snel en op de juiste wijze te behandelen.

De groeiachterstand kan met groeihormoon worden behandeld. Het toegediende groeihormoon werkt op de zelfde wijze als het natuurlijke, van de hypofyse afkomstige groeihormoon. Door middel van dagelijkse groeihormoon injecties komt het groeihormoon in de bloedbaan terecht.