Sinds 1998 beoordeelt Stichting Kind en Groei als onafhan­kelijk kenniscentrum alle aanvragen voor groei­hormoonbehandeling bij kinderen in Nederland. Stichting Kind en Groei adviseert de zorgverzekeraars over het vergoeden van een groeihormoonbehandeling. De zorgverzekeraars nemen dit advies over en bij een positief oordeel wordt de behandeling volledig vergoed. Boven­dien geeft zij de behandelend artsen zo nodig adviezen. De toedieningssystemen worden gratis verstrekt door de farmaceutische bedrijven.