De kinderarts-endocrinoloog is in principe de enige die groeihormoonrecepten voor kinderen met groeihormoondeficiUentie mag voorschrijven. Het eerste recept kan pas uitgeschreven worden als de kinderarts-endocrinoloog goedkeuring heeft gekregen voor behandeling van de Landelijke Registratie Groeihormoonbehandeling. Deze goedkeuring moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

SGA-kinderen blijven tot hun volwassen leeftijd onder behandeling van de kinderarts-endocrinoloog en de kinderarts. De controles vinden elke drie maanden plaats. Tijdens deze controles wordt de nieuwe dosering bepaald op basis van het gewicht of de lichaamsoppervlakte. Jaarlijks vindt er een grote controle plaats.

Het groeihormoon is gewoon verkrijgbaar bij iedere apotheek. Om het te krijgen moet u het recept samen met de machtiging van de zorgverzekeraar meenemen. Meestal heeft de apotheek het groeihormoon niet op voorraad liggen. Het moet dan besteld worden en kan normaal gesproken na 2 dagen binnen zijn.