Het is van groot belang dat het kind goed vertrouwd raakt met het idee van de dagelijkse toediening van groeihormooninjecties. Daarbij spelen ouders, dokters en verpleegkundigen een belangrijke rol. Zij kunnen het kind informatie geven en met raad en daad terzijde staan, van de eerste keer dat het woord ‘naald’ is gevallen tot de eerste injectie én tijdens de hele behandeling.