Het is belangrijk dat de groeihormooninjectie dagelijks wordt gegeven. Overslaan van injecties vermindert het resultaat van de behandeling. De beste garantie daarvoor is dat uw kind en u goed beseffen waarom het nodig is, dat u het toedieningssysteem gebruikt dat voor u het prettigst is en dat het injecteren routine wordt.