Kinderen die klein zijn, ondervinden daarvan soms nadelige psychologische effecten. ‘Je anders voelen’ is meestal het vervelendste van het klein zijn en kan behoorlijke gevolgen hebben voor het zelfvertrouwen. Bovendien worden kleinere kinderen vaak onder hun niveau aangesproken en minder uitgedaagd. Dat kan gevolgen hebben voor hun intellectuele ontwikkeling.

Gelukkig weten de meeste kinderen er goed mee om te gaan. Toch is het belangrijk voor ouders om deze kwesties vroegtijdig te bespreken en alles te doen om het zelfvertrouwen te vergroten. Bij de meeste ziekenhuizen en gezondheidscentra zijn psychologen aanwezig die kinderen en ouders indien nodig kunnen bijstaan. Deze therapeuten hebben over het algemeen ervaring in het omgaan met kinderen met GHD en andere kinderen met groeistoornissen.