Ouders doen er goed aan om ervoor te zorgen dat het kind zich zomin mogelijk ‘net als anderen’ voelt. Bijvoorbeeld het vinden van kleding die past bij de leeftijd. Of het vinden van een fiets die klein genoeg is, maar er wel uitziet als die van anderen. Zaken die passen bij lengte en leeftijd helpen om het kind zich zo normaal mogelijk te voelen.

Er zijn ouders die hun kind erg in bescherming nemen en tonen zich overbezorgd, uiteraard met de allerbeste bedoeling. Daarbij ontstaat een muur om het kind heen en leert het minder zelf te doen en blijft het ‘anders’. Overbezorgdheid kan de emotionele en psychologische ontwikkeling van het kind belemmeren. Het voortduren horen : “Doe dat maar niet”, ontneemt het kind de gelegenheid te ervaren dat hij of zij iets kan. Het ervaringsniveau blijft zo te laag, het maakt onvoldoende succes en mislukking. Een kind kan daarmee het gevoel krijgen dat het altijd de ouders nodig heeft, waardoor de band met de ouders te strak kan worden.
Het is belangrijk bewust te blijven van en rekening te houden met de werkelijk leeftijd van het kind en de neiging te onderdrukken om het te behandelen alsof het jonger is vanwege de geringere lengte. In het algemeen kan worden gezegd: praat met het kind en luister naar wat het zegt.